Zvolte jazyk

VOLNÁ MÍSTA

Výběrové řízení na pozici ředitel/ředitelka Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Přihlášku je třeba zaslat se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Bez nich není přihláška úplná a nebude zahrnuta mezi přihlášky uchazečů na pozici ředitelky/ředitele Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě. Přihlášku k výběrovému řízení zašlete na adresu: Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava. Přihlášku je nutné doručit v písemné podobě a tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 11. 4. 2023 do 12.00 hodin. Obálku je třeba zřetelně označit slovy: „Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě ředitelka/ředitel – neotvírat“. Na později doručené nebo neúplné přihlášky nebude brán zřetel. Vyhlašovatel si vyhrazuje v rámci realizace výběrového řízení právo provést psychologické testování.

 

KONTAKT

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
Havlíčkovo nám. 18
580 01 Havlíčkův Brod

e-mail: galerie@galeriehb.cz
            podatelna@galeriehb.cz
tel./fax.: 569 427 035

KONTAKTY NA ZAMĚSTNANCE

OTEVÍRACÍ DOBA

otevřeno denně 9–12 a 13–17 hodin kromě pondělí

kraj vysocina     rada galerii     

objevujpamatky

DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY 
Prohlášení o přístupnosti webových stránek

ZASÍLÁNÍ NOVINEK