Zvolte jazyk

POP-INTIMITA BERENIKY OVČÁČKOVÉ

 

Berenika Ovčáčková Pop-intimita

 

POP-INTIMITA BERENIKY OVČÁČKOVÉ

Výstava zpřítomňuje originální počítačovou vizualitu grafičky Bereniky Ovčáčkové (1964). Její forma úzce profiluje to, jaké obsahy v ní máme nalézat. Celek výstavy má ukázat tři základní pilíře autorčiny tvorby. Prvním je inspirační východisko v pop-artu, projevující se sériovostí a barevnou variantností totožného námětu a také častým využíváním existujících předloh komiksových postav. Druhým aspektem výstavy je důraz na originální rukopis, který u části prací na první pohled zaujme svou záměrně primitivní estetikou. Odkazuje k osmibitové počítačové grafice, tedy ke kořenům digitální estetiky. Je tak jistou „archeologicky“ rozpoznatelnou znakovou esencí a zároveň subversivním protipólem současných softwarů umožňujících vytvářet dokonalou virtuální realitu, v níž se jakožto uživatelé emočně, smyslově, až fyziologicky ztrácíme. Dalším specifikem autorčina počítačového rukopisu je know-how výstavby fragmentárních polí obrazové plochy, které svou povahou evokují spíše tradiční rukodělné grafické postupy. Třetím pilířem výstavy je pak sevřená narativní složka vystavených prací kroužící kolem tématu lidské intimity v širším slova smyslu. Od mezilidských vztahů, přes oblast sexuální, kdy autorka kriticky reflektuje nástup ikonického zneužívání lidského těla doprovázející nástup masové reklamy a pornografie po Sametové revoluci, až k osamělým postavám odvráceným k divákovi zády nebo vytrženým ze svého původního kontextu. Jejich intimita je narušena zasazením figury do divokých vizuálních kulis, což ukazuje na archetypální boj osobnosti s proměňujícím se okolím žitého světa. Z hlediska tisku, výsledného artefaktu, výstava poukazuje na úzké spojení serigrafie a inkoustového tisku. Autorka se záhy po zvládnutí klasických grafických technik orientovala na sítotiskovou technologii a tisk serigrafie, od které se díky rychlému vývoji digitální a softwarové technologie posunula ke zpracovávání grafiky a tisku prostřednictvím počítače a digitální tiskárny.

Kurátor výstavy: Mgr. Jaroslav Michna, GVU Ostrava

 

Slavnostní zahájení výstavy proběhne 26. 4. 2024

 

 

KONTAKT

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
Havlíčkovo nám. 18
580 01 Havlíčkův Brod

e-mail: galerie@galeriehb.cz
            podatelna@galeriehb.cz
tel./fax.: 569 427 035

KONTAKTY NA ZAMĚSTNANCE

OTEVÍRACÍ DOBA

otevřeno denně 9–12 a 13–17 hodin kromě pondělí

kraj vysocina     rada galerii     

objevujpamatky    VW logo

33 HB web

DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY 
Prohlášení o přístupnosti webových stránek

ZASÍLÁNÍ NOVINEK